Ny PhD i empirisk finans

børs
Mandag 25. september er det klart for ny disputas ved NHH. Raffaele Giuliana har levert avhandlingen «Three Essays in Empirical Finance». Foto: Pixabay.com
Disputas

18. september 2017 13:38

Ny PhD i empirisk finans

Raffaele Giuliana disputerer for doktorgraden ved NHH 25. september 2017 med avhandlingen «Three Essays in Empirical Finance».

Raffaele Giulianos avhandling består av tre arbeider. Han undersøker følgende problemstillinger empirisk:

I det første arbeidet undersøker han  obligasjonsmarkedets reaksjon på hendelser som hadde implikasjoner for sannsynligheten for en bail-out av europeiske banker. Resultatene indikerer at bail-in hendelsene ble oppfattet troverdig av markedene og disse økte investorers insentiver til å prise konkursrisiko i bankenes gjeld .

Det andre arbeidet undersøker hvordan konkurranse i produktmarkedene påvirker lønnsomhet og gjeldsgrad. Først predikeres en økning i konkurranse fra kinesiske bedrifter ved hjelp av WTO-avtaler som økte kinesisk eksport til vestlige land. Deretter brukes den økte  konkurransen til å analysere hvordan lønnsomhet påvirker gjeldsgraden i norske bedrifter.

I det siste arbeidet analyserer Giuliana effekten av det amerikanske Capital Purchase Program (CPP) på bankers kapitalstruktur og utbytte. Han viser at  CPP førte til en høyere kapitalisering  gjennom økt utstedelse av  egenkapital og preferred equity (fondsobligasjoner).

Raffaele Giuliana
Raffaele Giuliana er PhD-kandidat ved Institutt for finans. NHH.

 

Veiledere:

Førsteamanuensis Michael Kisser (hovedveileder), Institutt for finans, NHH

Professor Marco Pagano at University of Naples Federico II

Professor Karin S. Thorburn, Institutt for finans, NHH

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 25. september 2017
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Financial econometrics»

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Francisco Santos (leder for komiteen), Institutt for finans, NHH

Professor Thorsten Beck, Cass Business School

Professor Barbara Casu Lukac, Cass Business School

Om kandidaten:

Raffaele Giuliana har en master i Economics and Finance at CSEF and University of Naples Federico II og har bachelorgrad fra samme universitet. Han er gjesteforeleser ved Cass Business School.

Kontakt:

Raffaele.Giuliana@nhh.no

Forskningsnytt fra NHH