– Planlegg permisjonstiden

a kunze
– Det vi ser i noen studier er at kvinner blir karrieremessig straffet allerede før de får barn. Enkelte går ned i posisjon før barnet kommer. De taper kraftig på dette, også lønnsmessig, sier NHH-forsker Astrid Kunze.

25. januar 2017 09:07

(oppdatert: 25. januar 2017 09:38)

– Planlegg permisjonstiden

Fordel å være barnløs: Kvinner med barn har en mye vanskeligere karrierevei enn barnløse kvinner. – Ta initiativ overfor arbeidsgiver og legg en plan før du går i permisjon, er rådet fra Astrid Kunze.

Tekst: Sigrid Folkestad

– Sannsynligheten for å bli forfremmet er åtte prosent for kvinner uten barn, mens den er enda lavere for kvinner med barn. Da ligger den på cirka fem prosent.

a kunze
Førsteamanuensis Astrid Kunze, Institutt for samfunnsøkonomi. Foto: Siv Dolmen

Familiegapet

Det sier Astrid Kunze, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Hun viser til studien «Mødres karriereprogresjon» (se referanse), der hun baserer den empiriske analysen på norske individ registerdata koblet med en undersøkelse som NHO gjorde i perioden 1987 til 1997.

I denne studien undersøker hun familiegapet i karriereutviklingen. Hun fokuserer på kvinnelige arbeidstakere i Norge og analyserer karrierestigen i organisasjoner i privat sektor.

Spørsmål er om kvinner med barn har mindre sannsynlighet for å bli forfremmet enn kvinner uten barn («familiegapet») – og i tilfelle hvorfor.

Følger dem i 10 år

Når vi sammenlikner kvinner med og uten barn ved 30 år, ser vi at kvinner uten barn i høyere grad enn andre har fått stillinger i den mellomste og høye ranggruppen i bedriftene.

Førsteamanuensis Astrid Kunze

Dataene gir informasjon om samtlige funksjonærer som var ansatt i en NHO-medlemsbedrift i denne tiårsperioden. Det gjør at Kunze kan følge deres karrierebevegelser i bedriften i denne tiden.

Cirka 30 prosent i utvalget er kvinner. Forskeren skiller mødre fra barnløse kvinner (og siler ut forskjeller i alder, utdannelsesnivå osv.) og ser på hvilke karrieresteg de to gruppene har tatt – fra laveste ranggruppen til mellomste og/eller øverste.

Det kritiske punktet for når gapet mellom barnløse kvinner og mødre dannes, er tidlig i karrieren, viser Kunze.

– Når vi sammenlikner kvinner med og uten barn ved 30 år, ser vi at kvinner uten barn i høyere grad enn andre har fått stillinger i den mellomste og høye ranggruppen i bedriftene. Færre har stillinger i den lave ranggruppen.

Nedover på stigen

Det vises at kortere arbeidserfaring og ansiennitet og hvorvidt kvinnene jobber deltid forklarer i stor grad hvorfor kvinner med barn har mindre sannsynlighet for å bli forfremmet enn kvinner uten barn, forklarer Kunze. 

– Det kan forklares med at når kvinner kommer tilbake etter å ha vært hjemme med barn, har organisasjonen og rutinene endret seg. Det er også mulig at kunnskap blir rusten, de har sannsynligvis glemt en del.

En annen forklaring er at de returnerer til en jobb som ikke gir samme muligheter som før, og barnløse kvinner seiler fra dem i konkurransen om opprykk.

referanser

Studien «Mødres karriereprogresjon» er publisert i boken Ulik likestilling i arbeidslivet. Utgivelsen på Gyldendal Akademiske er et resultat av arbeidet i CORE - kjernemiljø for likestillingsforskning.

Den vitenskapelige artikkelen «Parental Leave and Maternal Labor Supply. Parental leave increases the family–work balance, but may have negative impacts on mothers’ careers» av Astrid Kunze er publisert i IZA World of Labor.

Ta initiativ

Arbeidsgiver regner det som en selvfølgelighet at mødre skal ta permisjon, men ingen snakker om hva som kan gjøres for at kvinnene skal ha bedre karrieremuligheter etter endt permisjon.

– Mødrene kan holde tettere kontakt med jobben, til tross for at de er i permisjon, og kanskje ha et mer formalisert opplegg, dersom de ønsker det. De kunne hatt en prosjekt gående, slik at de som er i permisjon, holdes inne i varmen. Her kan kvinner selv også ta initiativ. Det kan lønne seg.

Kunze mener flere bedrifter ville tjent på å sette i gang sponsorships overfor kvinner.

– Bedrifter kan tilby en sponsor på høyt nivå, en leder i organisasjonen, som kan bruke sin innflytelse og få kvinnene til å utnytte de karrieremulighetene som finnes.

Holdninger i næringslivet

– Vil kvinner med barn ha bedre karrieremuligheter om noen år, tror du?

– Det handler om holdninger, men også etiske vurderinger i selskapene. For en tid tilbake hadde jeg et case med NHH-studenter, der dilemmaet var følgende: En kvinne hadde nettopp fått barn, hun var konsulent og var høyt motivert. Da hun kom tilbake til teamet etter permisjon, kunne hun ikke lenger jobbe lange dager, fordi hun måtte hente barn senest klokken 1630, forteller hun.

Mødrene kan holde tettere kontakt med jobben, til tross for at de er i permisjon, og kanskje ha et mer formalisert opplegg, dersom de ønsker det.

Førsteamanuensis Astrid Kunze

Hva skal lederen gjøre, spør Kunze, ta henne ut av teamet? Det ville innebære en nedgradering av henne.

Karrieremessig straffet

– Er det diskriminerende eller rettferdig at bedrifter som er under hardt økonomisk press gjør slike ting, spør hun.

I en del tilfeller går kvinner ut av stillingen – før de har fått barnet, fordi de føler at de ikke bidrar nok.

– Det vi ser i noen studier er at kvinner blir karrieremessig straffet allerede før de får barn. De planlegger barn, og opplever at stillingen og oppgavene ikke er forenlig med en familieforøkelse. Da går de ned i posisjon allerede før barnet kommer. De taper kraftig på dette, også lønnsmessig, sier Kunze.

Forskningsnytt