cele får europeisk millionstøtte

salvanes løken butikofer
Forskere ved Center for Empirical Labor Economics (CELE) har grunn til å glede seg over europeisk finansiering av to nye forskningsprosjekter. Professor Kjell Gunnar Salvanes, professor Katrine Løken (i midten) og førsteamanuensis Aline Bütikofer. Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

29. august 2017 14:04

cele får europeisk millionstøtte

Gjennom NORFACE har 19 europeiske forskningsråd innvilget finansiering av to forskningsprosjekter ved NHH. Professor Kjell Gunnar Salvanes leder den ene studien og er partner i den andre.

Tekst: Sigrid Folkestad

Nylig ble det klart at NORFACE som er et samarbeid mellom 19 europeiske forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning – har gitt støtte til tre forskningsprosjekter med norsk deltakelse.

norface

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) er et samarbeid mellom 19 europeiske forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning.

Norges Forskningsråd deltar i DIAL-programmet med midler fra forskningsprogrammene Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og Forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Salvanes har tidligere fått midler fra VAM med tematikk som videreføres i DIAL-programmet (Kilde: Forskningsrådet).

Totalt 18 mill euro

To prosjekter har altså tilknytning til Norges Handelshøyskole, nærmere bestemt hos professor Kjell G. Salvanes og Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved Institutt for samfunnsøkonomi.

Hele forskergruppen på CELE er involvert i begge prosjektene.

Det ble sendt inn 179 prosjektsøknader til DIAL-programmet, og kun 13 av dem oppnådde finansiering, etter to runder med faglige evalueringer. Det var norsk deltagelse i 40 av disse søknadene og i tre av de 13 prosjektene som vant frem, ifølge avdelingsdirektør Marianne Jensen i Forskningsrådet.

– Det var tøff konkurranse, og veldig mange av prosjektenesøknadene hadde høy vitenskapelig kvalitet og var således støtteverdige. Begge prosjektene Salvanes deltar i har vunnet frem i åpen konkurranse, og vi er fornøyde med god uttelling til norske miljøer, sier Jensen.

I alt tildeles 18 millioner euro til de 13 transnasjonale prosjektene, som skal undersøke temaer som ulikhet og konsekvenser i utdanning, livsløpsutvikling, helse, befolkning og arbeidsliv.

Ulikhet i oppvekst

Begge forskningsprosjektene til Salvanes handler om ulikhet i oppvekst og konsekvenser senere i livet:

  • Growing up Unequal? The Origins, Dynamics and Lifecycle Consequences of Childhood Inequalities

Forskergruppen ledes av Salvanes og består av professor Marc Gurgand, Paris School of Economics og Gabrielle Conti, forsker ved Institute for Fiscal Studies, England.

  • Human capital and inequality during adolescence and working life

Professor Sir Richard Blundell, Institute for Fiscal Studies leder forskningsprosjektet og har med seg Kjell G. Salvanes(NHH) professor Anna Vignoles fra University of Cambridge og professor Éric Maurin, Paris School of Economics.

Forskningsnytt fra NHH