I kø for å studere revisjon i Oslo

NHH-lokaler i Oslo
- Vi har jobbet målrettet med å utvikle det faglige opplegget den siste tiden, og er glade for å kunne tilby et veldig godt tilbud til studentene både i Oslo og Bergen, sier programdirektør og fagansvarlig for NHHs masterstudium i regnskap og revisjon, professor Aasmund Eilifsen. Her fra NHHs lokaler i Oslo. Foto: Siv Dolmen

18. august 2017 10:53

(oppdatert: 18. august 2017 14:25)

I kø for å studere revisjon i Oslo

Tirsdag 22. august er det offisiell åpning av det nye masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR) som NHH har etablert i Oslo. Det nye tilbudet er svært ettertraktet med over tre søkere per studieplass.

– Målet med å opprette dette tilbudet er å tiltrekke oss enda flere av de aller dyktigste studentene. Det er over 160 førsteprioritetssøkere til de 50 studieplassene i Oslo, noe vi er svært fornøyde med. Dette viser at det var helt riktig å etablere et tilbud også i Oslo, sier rektor Øystein Thøgersen.

Godt faglig tilbud

NHH har hatt to utdanningsløp innen regnskap og revisjon i Bergen. En toårig master for de med fullført bachelorgrad, og en ettårig master for kandidater med master i økonomi og administrasjon. Selv om disse studiene har hatt god søkning, har andelen studenter fra Oslo-området til den ettårige masteren gått ned de siste årene.

– For NHH er det viktig å tiltrekke seg disse studentene. De er ansatt ved hovedkontorene til de største revisjonsselskapene i Oslo. Kontorene har mange av landets største og mest utfordrende revisjonsoppdrag. Vi har jobbet målrettet med å utvikle det faglige opplegget den siste tiden, og er glade for å kunne tilby et veldig godt tilbud til studentene både i Oslo og Bergen, sier programdirektør og fagansvarlig for NHHs masterstudium i regnskap og revisjon, professor Aasmund Eilifsen.

Gaveprofessorat

Til åpningen tirsdag kommer NHH-rektor Øystein Thøgersen. Det vil også være faglige innlegg fra fremragende forskere innen feltet. Blant disse professor Bill Messier fra University of Nevada, Las Vegas (UNLV) og NHH som vil bli overrakt et gaveprofessorat fra Den norske Revisorforening

Presse som ønsker å dekke åpningen, er velkomne til å delta.

Nyheter fra NHH