Bør vurdere tidligere skolestart

Skolepulter
Det er mye som tyder på at i det minste hører seksåringer hjemme på skolen, og det er godt mulig at også enda tidligere skolestart vil være positivt, skriver Katrine Løken i kronikken
Innlegg

25. august 2017 10:09

Bør vurdere tidligere skolestart

Tidligere skolestart kan gi bedre konsentrasjon og oppførsel ved 11-årsalder, spesielt for gutter, viser britisk forskning.

Et nytt kull seksåringer har startet på skolen, og på samme tid dukker det opp en mengde artikler i mediene som argumenterer for at de heller bør være i barnehagen. Mest oppmerksomhet har det vært på at seksåringer er for umodne, og at spesielt gutter taper på tidlig skolestart.

Argumentene mot tidlig skolestart er i liten grad forskningsbaserte. Ny forskning fra England tyder heller på det motsatte – om noe, er det bedre for barn å starte enda tidligere enn det året de fyller seks. Mer spesifikt viser forskningen at barn som startet skolen da de var fire og et halvt år istedenfor fem år, gjør det bedre på tester i språk og matematikk som syvåringer.

Effekten på disse testene er mindre når barnet er blitt 11. Mens andre typer tester som måler konsentrasjon, oppførsel og fysisk utvikling, viser positive effekter både ved syv- og elleveårsalderen. De positive virkningene av å starte tidlig på skolen er spesielt store for gutter.

Vanskelig å måle

Effekten av tidlig skolestart har vært forsket på lenge, men med vekslende hell. En stor utfordring har vært at de som starter tidligere på skolen, også er ett år yngre når de blir testet i skolen, siden standardiserte tester følger klassenivå. En kan sammenligne testresultatene til et barn som begynte på skolen i seksårsalderen og så har gått på skolen i et halvt år (og derfor er cirka 6,5 år når hun testes), med testresultatene til et barn som begynte på skolen i syvårsalderen og så har gått på skolen i et halvt år (og derfor er cirka 7,5 år når hun testes).

Alt annet likt vil forskjellen i testresultatene drives av en blanding av at barnet som testes når hun er 6,5 år begynte ett år tidligere på skolen, og at hun er ett år yngre når hun testes. En ønsker å se på effekten av tidlig skolestart, men denne effekten er vanskelig å isolere fra effekten av ulik alder når barna testes.

For å isolere alder ved skolestart kom noen forskere ved University College London på noe lurt. Noen steder i England er det tre rullerende skoleopptak i året, for eksempel vil de som er født før 1. april starte på skolen 1. april, mens de som er født mellom 1. april og 1. september vil først starte 1. september.

De sammenligner da barn som er født rett før og rett etter grensene for opptak, men som starter i samme klasse og er født i samme år. Det vil si at de er så å si like gamle når de testes senere i skolegangen, men den ene startet i klassen omtrent et halvt år tidligere enn den andre. I Norge vil denne sammenligningen ikke fungere, fordi alle som er født samme året starter på skolen samtidig.

Bedre konsentrasjon og oppførsel

Det å starte et halvt år tidligere på skolen i England viser seg spesielt positivt for gutter. Når guttene er syv år, har de som startet tidligere på skolen bedre karakter på ferdighetstester enn de som startet ett halvt år senere (0,2 standardavvik). Når de er 11 år, er denne effekten blitt mindre. Men samtidig har effektene på tester som måler konsentrasjon, oppførsel og fysisk utvikling holdt seg stabilt positive for gutter både ved syv og 11 års alder. Forskerne kan foreløpig ikke følge barna lengre enn til 11 år.

Skolesystemene i England og Norge er ulike, og noe av effekten i England kan komme av at alternativene til å gå på skolen er dårligere enn i Norge. Gjennomsnittskvaliteten på norske barnehager er antagelig bedre enn gjennomsnittskvaliteten i barnehager i England. Men forskning fra Norge peker i samme retning:

  • Professor Kjell Salvanes ved NHH finner positive effekter på IQ-tester i militæret for gutter som starter tidligere på skolen.
  • En evaluering av seksårsreformen i Norge i 1996, fra forskere ved Statistisk sentralbyrå, viser at det var ingen negative effekter av å starte tidligere på skolen, hverken for gutter, jenter, innvandrere eller andre grupper.

Det er mye som tyder på at i det minste hører seksåringer hjemme på skolen, og det er godt mulig at også enda tidligere skolestart vil være positivt.

Forskningen støtter ikke hypoteser om at barn som begynner tidlig på skolen, får dårligere konsentrasjonsevne, og så lenge barnehage ikke er obligatorisk, vil det være grupper av barn som med sen skolestart går glipp av viktig læring i tidlig alder.

Kronikken var på trykk i Dagens Næringsliv 25. august 2017.

Forskningsnytt fra NHH