Skal vurdere kapitaltilgangen

- Det blir en spennende, men krevende oppgave å lede dette utvalget, sier førsteamanuensis Aksel Mjøs. Jøril Mæland blir også medlem av utvalget.

4. april 2017 09:34

(oppdatert: 4. april 2017 09:57)

Skal vurdere kapitaltilgangen

Førsteamanuensis Aksel Mjøs blir leder og førsteamanuensis Jøril Mæland blir medlem i et nytt regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på næringslivets tilgang til kapital.

Begge forskerne er tilknyttet Institutt for finans på NHH.

Er tilgangen på kapital god nok, og er det forskjeller på tvers av bransjer og regioner? Dette er blant spørsmålene det nye utvalget skal se nærmere på.

- Det blir en spennende, men krevende oppgave å lede dette utvalget. Utvalgets arbeid vil berøre svært sentrale problemstillinger, der finansforståelse kan få samfunnsmessig betydning. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Aksel Mjøs.

- Trenger mer kunnskap

Ekspertutvalget skal blant annet undersøke om det er en effektiv kobling mellom de som søker kapital og de som ønsker å investere sin kapital. Utvalget skal også vurdere om det er spesielle utfordringer med kapitaltilgangen i enkelte deler av landet, innenfor enkelte bransjer eller for bedrifter i ulike faser.

- I en tid med mange og raske endringer i norsk økonomi er det særlig viktig med god evne til omstilling og innovasjon. Da må kapitalmarkedet virke godt, slik at gode og lønnsomme prosjekter får finansiering, sier næringsminister Monica Mæland til regjeringen.no.

Ekspertutvalget ble varslet i industrimeldingen, som ble lagt frem på fredag.

- Kapital er en forutsetning for nye investeringer, videreutvikling av næringslivet og fremveksten av nye arbeidsplasser. Tilgangen på kapital påvirkes av mange faktorer. For å kunne lage enda bedre rammebetingelser, trenger vi mer kunnskap, sier Mæland.

Får ett år på seg

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy (utvalgsleder).
  • Partner Harald Ellefsen, Trondheim.
  • Konsernsjef John Giverholt, Oslo.
  • Partner Maria Helsengreen, Bergen.
  • Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo.
  • Styreleder Mai Lill Ibsen, Oslo.
  • Førsteamanuensis Jøril Mæland, Bergen.
  • Styreleder Tina Steinsvik Sund, Trondheim.
  • Partner Tellef Thorleifsson, Oslo.

Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet, med deltakelse fra andre relevante aktører. Utvalget har frist til 1. mars 2018 med å levere innstillingen sin.

Mandatet finner du her: Mandat og sammensetning av utvalget (L)(2024693).docx

Les forskninsnytt fra NHH