Holder i trøyen

Fotballspiller
For fotballrettigheter har Europakommisjonen krevd at de selges i pakker og ikke en som en samlet blokk, og EU-domstolen har slått ned på eksklusive visningsrettigheter, skriver kronikkforfatterne
Innlegg

24. april 2017 08:44

(oppdatert: 24. april 2017 08:52)

Holder i trøyen

Norsk Toppfotball (NT) prøver å holde spillere og trenere i trøyen, slik at de ikke kan være gjester hos TV 2. Det er mediepolitisk betenkelig. Det kan også få Konkurransetilsynet til å blåse i fløyten for misbruk av markedsmakt.

Skrevet sammen med Erling J. Hjelmeng, institutt for privatrett, UiO.

Idretten utgjør en stor del av kultursektoren, og fotball er så viktig for en betydelig del av befolkningen at alarmklokkene bør ringe når NT forsøker å hindre journalistisk virksomhet i forbindelse med kampene.

TV 2 og Discovery Networks dekker norsk fotball på ulike måter, og det vil skade både mediemangfoldet og den journalistiske kvaliteten dersom NTs oppfordring til klubbene om å boikotte TV 2 fører frem. Dette er nok et eksempel på manglende forståelse for ytringsfrihet og åpenhet hos toppene i norsk idrett.

NTs oppfordring til spillere og trenere i de norske klubbene om ikke å stille opp i Davy Wathnes FotballXtra på TV 2 synes dessverre å virke. Til vg.no (20 april) sier Stabæks leder Jan Tuvold: « Vi forholder oss lojalt til den oppfordringen. Vi er en del av NTF og forholder oss derfor lojalt overfor dem».

Viser scoringer

Bakgrunnen er følgende: NT har gjennom Fotball Media solgt rettighetene til å kamper fra norsk eliteserie på annonsefinansiert tv, betal-tv og internett til 2022. TV 2 har hatt disse rettighetene tidligere, men nå har Discovery Networks overtatt. Til tross for at TV 2 ikke lenger kan sende kampene, opprettholdes Davy Wathnes FotballXtra på søndager.

Det som har skapt strid er at TV 2 i disse sendingene viser korte innslag med scoringene i kampene. TV 2 mener de kan gjøre dette gjennom den såkalte nyhetsretten. NT er uenig. Dette er et opphavsrettslig spørsmål, og den konkrete grensegangen kan være vanskelig. Det er jo eksempelvis en større nyhet om Brann slår Rosenborg enn omvendt.Vi lar grensedragningen mellom nyhetsrett og opphavsrett knyttet til scoringene ligge.

Fra et mediepolitisk ståsted har imidlertid generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening et viktig poeng når han i BT 19. april fremholder at rettslig uenighet om opphavsrett «ikke er noe argument for å forsøke å hindre tilgangen til nyhetsformidling eller kilder ... Nyhetsretten handler om hvilke rettigheter de andre kanalene har til å formidle og drive vanlig journalistikk, i dette tilfellet fra norske fotballkamper».

Utbredt misforståelse

NT-leder Leif Øverland skal ifølge BT (19. april) ha skrevet følgende til klubbene: « Begrunnelsen [for at spillere og trenere ikke skal stille opp hos TV 2] er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet».

Det er en utbredt misforståelse at konkurranseloven ikke gjelder for idrettsbevegelsen. Det gjør den. Konkurranseloven gjelder all kommersiell virksomhet. For fotballrettigheter har Europakommisjonen krevd at de selges i pakker og ikke en som en samlet blokk, og EU-domstolen har slått ned på eksklusive visningsrettigheter.

NT kontrollerer rettighetene til alle fotballkampene i norsk toppserie, og disse selges eksklusivt. Gitt at disse i begrenset grad møter konkurranse fra andre premium sportsrettigheter (som Premier League og store vintersportsarrangement), har NT med stor sikkerhet såkalt dominerende stilling.

Det vil si at det påligger et krav om særlig aktsomhet i forhold til handlinger som kan skade konkurransen. Bryter de denne grensen, vil det være ulovlig misbruk av markedsmakt. Dersom klubbene følger oppfordringen, står vi overfor et kartellignende samarbeid (kollektiv boikott) som både kan føre til bøter og fengsel for de involverte. Det er kanskje på tide at Konkurransetilsynet ser kritisk både på salget av rettigheter og annen mulig konkurransestridig adferd i forlengelsen av dette?

Kronikken var på trykk i Dagens Næringsliv 22. april

Les Forskningsnytt fra NHH