FAIR Insight Team/SNF søker forskningsassistent

8 November 2023 15:41

FAIR Insight Team/SNF søker forskningsassistent

FAIR Insight Team søker i samarbeid med SNF etter en studentassistent til et pågående forskningsprosjekt om karriereutvikling (NFR-Prosjektnummer 335448).

Du må være selvstendig, detaljorientert og ansvarsbevisst. Du må jobbe godt på norsk og engelsk, beherske avansert databehandling i Excel samt kunne sette seg inn i nye programvarer dersom det trengs, for eksempel Stata, R, Python eller Qualtrics.

Vi ser etter en kandidat som kan starte i løpet av desember. Du vil jobbe i en gruppe med andre studentassistenter. Vi ser etter en studentassistent som kommer til å oppholde seg på NHH de nærmeste årene så du kan gjerne være Bachelor-student.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

  • Støtte til rekruttering av NHH-studenter til et eksperiment våren 2024
  • Støtte til gjennomføring av eksperiment og innsamling av data ved spørreundersøkelser  
  • Dataanalyser med ulike programvarer
  • Annet forefallende arbeid

Arbeidsmengden vil variere. Du ansettes på timebasis og kan regne med å jobbe ca 100 timer per semester. Timelønn vil avhenge av hvor du er i utdanningsløpet.

På FAIR er vi opptatt av godt miljø og ønsker at forskningsassistentene skal bli en del av det sosiale miljøet hos oss.

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Sissel Jensen (sissel.jensen@nhh.no).

Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til Anne Kristin Wilhelmsen (anne.kristin.wilhelmsen@snf.no) med kopi til Sissel Jensen (sissel.jensen@nhh.no) innen 20. november 2023.