FAIR søker forsknings-assistent

21 October 2022 11:08

FAIR søker forsknings-assistent

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker studenter som kan gi støtte til prosjektet «Early-Career Progress Among MSc Graduates».

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker studenter som kan gi støtte til prosjektet «Early-Career Progress Among MSc Graduates». Senteret er en del av Institutt for Samfunnsøkonomi og jobber med forskning innen arbeidsmarkedsøkonomi, atferdsøkonomi og utviklingsøkonomi.

Vi søker en kandidat som er selvgående og ansvarsbevisst og jobber strukturert. Som forskningsassistent på FAIR vil du jobbe med mange ulike oppgaver og få unik innsikt i forskningsaktivitetene som foregår på FAIR. For eksempel planlegging og gjennomføring av eksperimenter, programmering av spørreskjema, innhente bakgrunnsinformasjon, digitalisering av dokumenter, dataanalyse, promotering av prosjekter i sosiale medier, mm.

Arbeidsmengden vil variere, med et estimat på 5-10 timer i uka med ansettelse for et år med mulighet for forlengelse.

Om prosjektet

Forskningsassistenten skal bidra til prosjektet «Early-Career Progress Among MSc Graduates» som handler om oppfølging av ferdigutdannet masterstudenter fra masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Målet er å tilby en detaljert dokumentasjon av utviklingen tidlig i karrieren.

Se mer informasjon om prosjektet her.

Forkunnskaper

  • Gode språkkunnskaper, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
  • Solide ferdigheter i bruk av Microsoft programvare (Excel, Word, Outlook)
  • God kjennskap til STATA eller annen statistikk programvare, evne til å lære seg å bruke nye programmer dersom det trengs, for eksempel R, Python eller Qualtrics

Vi tilbyr

FAIR kan tilby et spennende og variert arbeidsmiljø. Vi er opptatt av et godt miljø og ønsker at forskningsassistentene tar del i det sosiale miljøet hos oss. Dette inkluderer deltakelse på seminarer, workshops og andre arrangementer.

For spørsmål ta kontakt med Solveig Stornes (solveig.stornes@nhh.no). Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til fair@nhh.no innen 25. oktober 2022.