FAIR søker studentassistent for økonomioppgaver

Photo by Dan Dimmock on Unsplash

17 December 2021 12:09

FAIR søker studentassistent for økonomioppgaver

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker en bachelorstudent som kan støtte senteret med økonomi, regnskap og andre administrative oppgaver. Senteret er en del av Institutt for Samfunnsøkonomi og har omtrent 40 ansatte.

Vi søker kandidater som er selvgående, ansvarsbevisste og som er vant med å jobbe under press. Kandidaten skal hovedsakelig jobbe mot en prosjektøkonom ved FAIR. Oppgavene er en blanding av enkle rutineoppgaver (som attestering av timelister) og mer krevende controller-oppgaver som eksperimentoppgjør og reiseoppgjør.

Arbeidsoppgaver:

  • Kontroll og kontering av reiseregninger og andre refusjoner
  • Kontroll og kontering ifm. bevertning og inngående faktura
  • Attestering av timelister
  • Oppfølging av honorarutbetalinger
  • Kontroll av eksperimentoppgjør og dokumentasjon
  • Oppdatering av Cristin
  • Andre påløpende administrative oppgaver


Arbeidsmengden vil være varierende, med et estimat på ca. 10 timer i uken.  

Det er en forutsetning at kandidaten har gode datakunnskaper, er flink til å bruke Excel og har god økonomiforståelse. Arbeidsspråket er norsk, men kommunikasjon med forskerne vil i mange tilfelle være på engelsk. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med en kandidat som kan jobbe for FAIR over en lengre periode. Engasjementet vil være for ett år, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år totalt.

For spørsmål ta kontakt med administrasjonssjef Maja Dame (maja.dame@nhh.no). Send søknad (kort søknadsbrev, CV, karakterutskrift og eventuelle attester) til maja.dame@nhh.no. Søknadene vil bli behandlet forløpende og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Søknadsfrist: 7. januar 2022