Research assistant positions at FAIR

By Aline Bütikofer

9 May 2018 08:00

Research assistant positions at FAIR

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, is looking for 1-3 students who can work as research assistants in research projects on empirical labour economics and health economics from August 2018.

FAIR søker forskningsassistenter

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker 1-3 studenter som kan jobbe med støtte til forskningsprosjekter innenfor empirisk arbeidsmarkeds- og helseøkonomi fra august 2018.

Vi søker kandidater som er selvgående og ansvarsbevisste. Kandidaten må kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling og enkle dataanalyser i statistikk-software og jobbe godt i gruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling i arkiv og i kommuner
 • Dataanalyser med STATA, R eller Python
 • Analyse av politikkreformer
 • Annet forefallende arbeid

Arbeidsmengden vil variere, med et estimat på 5-10 timer i uka. Det er en forutsetning at kandidaten har gode datakunnskaper og jobber godt på norsk og engelsk. Det er en fordel at kandidaten har kunnskap om STATA, R eller Python og om kausalanalyse, men opplæring vil bli gitt.

På FAIR er vi opptatte av godt miljø og ønsker at forskningsassistentene skal bli en del av det sosiale miljøet hos oss.

For spørsmål ta kontakt med Aline Bütikofer (aline.buetikofer@nhh.no). Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til ingeborg.korme@nhh.no innen 29. mai 2018.

Egenskaper

 • Selvgående
 • Selvstendig
 • Nøye
 • Ryddig
 • Praktisk

Forkunnskaper

 • Gode datakunnskaper
 • STATA, R eller Python
 • Norsk og engelsk

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling i arkiv og i kommuner
  • Digitalisering av data i arkiv
  • Datainnsamling fra kommuner, skoler, fylkeskommuner or departementer
 • Dataanalyse
  • Analysere forskjellige surveydata og registerdata
  • Analysere historiske data
 • Gjennomgang av politikkreformer
  • Skrive detaljerte rapporter om politikkendringer
  • Informere empirisk analyse med detaljert informasjon

Ønsket oppstart: 1. august 2018.

Stillingene er finansiert av NORFACE-DIAL prosjekt No. 462‐16‐050, NORFACE-DIAL prosjekt No. 462-16-091 og NFR prosjekt No. 275800.