Bli forsknings-assistent i empirisk arbeidsmarkeds-økonomi

By Ingeborg Korme

10 December 2018 15:58

Bli forsknings-assistent i empirisk arbeidsmarkeds-økonomi

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker to studenter som kan jobbe med støtte til forskningsprosjekter innenfor empirisk arbeidsmarkedsøkonomi fra januar/februar 2019.

FAIR, Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality, søker 1-2 studenter som kan jobbe med støtte til forskningsprosjekter innenfor empirisk arbeidsmarkedsøkonomi fra januar/februar 2019.

Vi søker kandidater som er selvgående, strukturerte og ansvarsbevisste. Kandidaten må kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling. Kandidaten må kunne lese svensk.

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling fra svenske kommuner, fylkeskommuner og departementer
 • Samle og beskrive detaljene om det svenske pensjonssystemet og viktige reformer av denne
 • Evt. enkle dataanalyser med STATA eller annen statistikk-software
 • Annet forefallende arbeid

Arbeidsmengden vil variere, med et estimat på 10 timer i uka.

Det er en forutsetning at kandidaten er i stand til å kunne lese svensk. Det er en fordel at kandidaten har kunnskap om STATA (evt. annen statistikk-software).

På FAIR er vi opptatte av godt miljø og ønsker forskningsassistentene velkommen som en del av det sosiale miljøet hos oss.

For spørsmål ta kontakt med Alexander Willén (alexander.willen@nhh.no). Søknad (søknadsbrev, CV, karakterutskrift, attest) sendes til Ingeborg Korme (ingeborg.korme@nhh.no) innen 31. desember 2018.

Egenskaper

 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Nøye

Forkunnskaper

 • Må kunne lese svensk
 • Fordel med kjennskap til STATA eller annen statistikk-software

Arbeidsoppgaver

 • Samle inn og organisere data fra Sverige
 • Datainnsamling fra kommuner, fylkeskommuner og departementer
 • Gjennomgang av politikkreformer i Sverige
 • Skrive detaljerte rapporter om politikkendringer
 • Informere empirisk analyse med detaljert informasjon
 • Dataanalyse
 • Bearbeide data, evt. enkle analyser

STILLINGENE ER FINANSIERT IFAU PROSJEKT NO. 170/2018