Early Career

Early Career. Illustrasjonsfoto av NHH-studenter. Foto: Helge Skodvin

15 February 2021 14:25

Early Career

Trenger du et hyggelig avbrekk på hjemmekontoret? Bli med på digitalt eksperiment med FAIR! Alle som deltar er garantert 250 kroner, med mulighet til å tjene vesentlig mer underveis. Ved å svare på en spørreundersøkelse får du ytterligere 200 kroner. I tillegg er deltakere med i trekningen av 10 byGAVEKORT à 1000 kroner.

Hva: Digitalt eksperiment (inntil 1,5 time) – hvor du vil!

Hvem: Masterstudenter som startet høst 2020 eller vår 2021

Når: Meld deg på en ledig sesjon i perioden 8.–19. mars

Meld deg på her 

Om prosjektet

NHH er opptatt av å gjøre deg som student forberedt til en god start på arbeidslivet. Ved å delta i forskningsprosjektet Early Career vil du bli mer bevisst dine valg og verdier, og samtidig bidra til forskning som vil gi bedre innsikt i karriereutvikling blant NHH-studenter.

Internasjonal forskning viser at valg du tar i studietiden og tidlig i karrieren er viktig for hva som skjer senere i arbeidslivet. Målet med dette unike forskningsprosjektet er å gi ny kunnskap om hva som driver forskjeller i karriereutvikling blant siviløkonomer. Deltakelse vil gi deg tid til å reflektere over veien videre etter studiene, og du vil i tillegg bidra til å utvikle og forbedre studiene for fremtidige NHH-studenter. Prosjektet ledes av forskningssenteret FAIR ved NHH, og er finansiert av Norges Forskningsråd. 

"NHH er opptatt av at du skal lykkes med karrieren din uansett hvilke mål du måtte ha. For å lykkes er du avhengig av å ta bevisste valg. På denne bakgrunn inviterer vi deg med til et forskningsprosjekt i regi av FAIR og NHH."

Øystein Thøgersen, NHH-rektor

Hva innebærer deltakelse?  

Deltakelse innebærer et digitalt eksperiment og en kort spørreundersøkelse som tar 15-20 minutter å gjennomføre. Alle som deltar i eksperimentet er garantert 250 kroner med mulighet til å tjene vesentlig mer underveis. Du får i tillegg 200 kroner for å fullføre spørreundersøkelsen. Blant dem som fullfører både eksperiment og undersøkelse trekker vi 10 vinnere av byGAVEKORT à 1000 kroner.

NHH-student. Illustrasjon, Fair-eksperimentet Early career. Foto: Magnus Skrede
Foto: Magnus Skrede

Eksperimentet starter med registrering i Zoom før du deretter blir ført videre til en nettside med selve eksperimentet (og så lenge du har god internettilgang kan du gjennomføre eksperimentet fra hvor som helst). I etterkant vil du motta en kort spørreundersøkelse som tar 15-20 minutter å gjennomføre.

 

Tilsvarende spørreundersøkelser blir sendt ut maksimalt en gang i året frem til prosjektslutt, og ikke mer enn 7 ganger totalt.  I tillegg vil data bli hentet fra NHH sine administrative kurs- og karakterregistre og Statistisk Sentralbyrå. All data vil bli anonymisert, og deltakere må ha norsk personnummer.  

Når du melder deg på må du først samtykke til at prosjektet behandler anonymiserte data om deg, før du deretter melder deg på et tidspunkt for digitalt eksperiment.

Illustration. Foto: Stefan Stefancik on Unsplash
Foto: Stefan Stefancik on Unsplash

Personvern. Hva skjer med informasjonen som blir innhentet om deg?  

Alle data som samles inn, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med kravene til informasjonssikkerhet i personvernregelverket og NHH sine rutiner for informasjonssikkerhet.

All personidentifiserende informasjon erstattes med en kode i datamaterialet slik at forskerne som behandler dataene ikke kan koble spesifikke opplysninger til deltakerne. SSB vil foreta koblingen mellom eksperiment- og spørreskjemadata og de andre opplysningene. Alle personopplysninger vil bli slettet ved prosjektslutt (senest 2032).  

Hvis du ønsker flere opplysninger om dine rettigheter, kan du kontakte:

Meld deg på her