Publications

Publications

Publications

Authors Title Publication

Finn Kinserdal

Digitalisering i revisjonsbransjen; NHH-samarbeid med de fem store.

Revisjon og regnskap, 2018, Årg. 88, nr. 1, pp. 27-28

Finn Kinserdal

NHH skal forske på digitalisering av revisorbransjen

Magma 2017, s. 79-86

Aasmund Eilifsen og Finn Kinserdal

Digital revisjon; nytt kurs på NHH

Revisjon og regnskap, 2017, Årg. 87, nr. 8, pp. 44-46.