Publications

Publications

Publications

Authors Title Publication

Finn Kinserdal

NHH skal forske på digitalisering av revisorbransjen

Magma 2017, s. 79-86

Finn Kinserdal og Aasmund Eilifsen

Nytt kurs på NHH: Digital Revisjon

Revisjon og Regnskap 2017 (8)