Publications

Publications

Publications

Authors Title Publication

Aasmund Eilifsen og Finn Kinserdal

Digital revisjon; nytt kurs på NHH

Revisjon og Regnskap, 2017 (8)

Finn Kinserdal

NHH skal forske på digitalisering av revisorbransjen

Magma 2017 (spesialnummer)

Finn Kinserdal

Digitalisering i revisjonsbransjen; NHH-samarbeid med de fem store.

Revisjon og Regnskap, 2018 (1)

Aasmund Eilifsen

Digital Audit Popular Science Presentation 

The Research Council of Norway

Kyrre Kjellevold

Effekten av selskapers og ledelsens bruk av Twitter. 

Revisjon og Regnskap 2018 (7)

Magnus Johannesen and Marie Dahl Slaastad

Innovation In a Highly Regulated Industry "Do Regulations Inhibit the Digital Transformation of the Audit Process?" A View on the Regulation of Digital Auditing.

Norwegian School of Economics, Master Thesis, 2018