Finn Kinserdal

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Kinserdal, Finn Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (1), page 69 - 78, 2017
Kinserdal, Finn Når virkelig verdi er så vanskelig å beregne, er det da overhodet relevant i regnskapet? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (1), page 22 - 31, 2015
Kinserdal, Finn IAS 41: Landbruk Internasjonale regnskapsstandarder, page 350 - 364, 2006
Kinserdal, Finn IAS19: Ytelser til ansatte Internasjonale regnskapsstandarder, page 170 - 184, 2006
More publications in Cristin