Kjell Ove Røsok

Associate Professor Kjell Ove Røsok

E-mail
Kjell.Rosok@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 21
Department
Accounting, Auditing and Law
Office
MS-307b
Expertise
Accounting and Auditing Financial Accounting

Kjell Ove Røsok is an Associate Professor at the Department of Auditing, Accounting and Law. He holds a PhD degree from NHH (2016) and does research in financial accounting emphasising the process of accounting standard setting. Previously, he was an audit partner in EY and he served as a member of the Norwegian Accounting Standards Board (Regnskapsstandardstyret) in 2007-2014.

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Røsok, Kjell Ove; Skrede, Magnus; Glesnes, Ørjan Tapsavsetninger i norske banker basert på IFRS 9 under koronaen Magma forskning og viten Volume 25 (5); page 89 - 96; 2022
Alon, Anna; Haaland, Geir; Røsok, Kjell Ove Multi-mode standardisation and comparability: Norway's failed attempt to adopt the IFRS for SMEs Accounting and Business Research Volume 52 (6); page 734 - 764; 2022
Meidell, Anita; Røsok, Kjell Ove Enterprise Risk Management in Norway Enterprise Risk Management in Europe; page 113 - 128; 2021
Røsok, Kjell Ove IASBs syn på sammenlignbarhet i finansregnskapet Aktuelle temaer i regnskap og revisjon; page 55 - 81; 2020
More publications in Cristin

Dissemination