Anita Meidell

Postdoctoral Fellow Anita Meidell

E-mail
Anita.Meidell@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 16
Department
Accounting, Auditing and Law
Centre
Focus DigAudit
Expertise
Accounting and Auditing Management and Accounting Control

Anita Meidell is Assistant Professor at the Department of Accounting, Auditing and Law at Norwegian School of Economics since 2016. The position is in management accounting/management control. She holds a PhD from the Norwegian School of Economics from 2016. Her research focus is on management control with emphasis on the relation between enterprise risk management practices and other management control practices. Anita is a research fellow in the Action research project. Prior to her PhD, she was partner in EY leading the Advisory practice in Bergen. 

Download CV

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Kaarbøe, Katarina; Knudsen, Dan-Richard; Meidell, Anita Hvordan digitalisering endrer regnskaps- og styringsinformasjonen Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (06); page 16 - 26; 2018
Meidell, Anita Utviklingen av helhetlig risikostyring i relasjon til internkontroll og revisjon Praktisk økonomi & finans Volume 33 (1); page 135 - 149; 2017
Kaarbøe, Katarina; Meidell, Anita; Bjørnenak, Trond Seks lærdommer - mot en mer dynamisk virksomhetsstyring Fokus på fremtidens foretaksløsninger; page 75 - 89; 2017
Meidell, Anita; Kaarbøe, Katarina How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization - A field study of a large, global oil and gas company The British Accounting Review Volume 49 (1); page 39 - 55; 2017
More publications in Cristin

Dissemination