Nudging - små dytt for bedre valg

Begrepet nudging eller dulting innen adferdsøkonomien, blir mer og mer populært både i Norge og internasjonalt.

Nudging går ut på at mennesker kan “dultes” til å ta valg som er i deres langsiktige egeninteresse uten å innskrenke valgfriheten deres. Nudge-teoriene har hatt så stor innvirkning at myndighetene i Storbritannia har opprettet en egen nugde-gruppe kalt The Behavioral Insights Team. Forskeren bak teoriene om adferdsøkonomi og nudging, Richard Thaler, mottok Nobelprisen i økonomi i 2017 for sitt arbeid. Men hva er egentlig nudging og hva kan slike små vennlige dult brukes til? 
Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.