Murat Besili

Murat Besili

Institutt
Strategi og ledelse