Ibrahim Pelja

Stipendiat Ibrahim Pelja

E-post
Ibrahim.Pelja@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 76
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
MØ-318

Formidling