Is the corona-support from the government rigged in favour of the rich and powerful?

Strandgaten i Bergen
Mange norske bedrifter sliter tungt og står i fare for å gå konkurs, og ansatte er permittert. Samtidig tjener mange av de rikeste like godt som før. Regjeringen kunne brukt koronastøtten til å redusere denne ulikheten, men i stedet kan det virke som om den bevisst har gått inn for å behandle de rike og mektige bedre enn andre, skriver Ole-Andreas Elvik Næss i DN. Foto: Strandgaten i Bergen (Svein-Magne Tunli)

11 December 2020 11:00

Is the corona-support from the government rigged in favour of the rich and powerful?

Five companies have received one billion Norwegian kroner from the government, which is as much as 27.000 small businesses combined. The real estate companies continue to make large profits.

The chronicle by CBE and SNF researcher, Ole-Andreas E. Næss, appeared first in Dagens Næringsliv (in Norwegian) on December 8, 2020.