Feiring av masterstudentene

Feiring av masterstudentene

Rekordmange 900 gjester kom til campus 17. juni, da NHH arrangerte en høytidelig avslutningsmarkering for 326 masterkandidater.

Norges Handelshøyskole gratulerer alle sine masterstudenter - nå ferdig utdannede økonomer - og ønsker dem lykke til videre!

Publisert: 23. juni 2017 09:35