Frode Eilertsen

FRODE EILERTSEN

Frode Eilertsen er gründer og investor i Crux Group. Han har markert seg som ei skarp og klar røyst i gründer- og digitaliseringsdebatten i Noreg. Eilertsen har arbeid med høgteknologi, digital medieutvikling og innovasjon, venture-kapital og oppstartselskap i USA i ei årrekkje - m.a. i McKinsey og Mitchell Madison Group. Før overgangen til Crux var Eilertsen i Schibsted, der han først var leiar for strategi og digital transformasjon, før han fekk ansvaret for å utvikla eit «einhjørningslaboratorium» - som skal finna, finansiera, utvikla og lansera vekstselskap med særleg stort potensial.

Sjå Lehmkuhlførelsinga 2017

Les Frode Eilertsens føredrag (engelsk PDF 2,2 mb)

Høgskolens far

Statsråd Kristofer Lehmkuhl (1855-1949) var ein utrøytteleg forkjempar for Noregs handelshøgskole. Kanskje meir enn nokon annan har han æra for at NHH vart oppretta, og heilt til han døydde følgde han verksemda med aldri sviktande interesse. Han er derfor med rette blitt kalla "høgskolens far".

NHH heidrar Kristofer Lehmkuhls minne ved å knytte namnet hans til ei årleg førelesing for studentar, fagstab og inviterte gjester. Førelesinga vert halde så nær Lehmkuhls fødselsdag den 26. september som råd.

Lehmkuhl vart utnemnt til arbeidsminister i Chr. Michelsens regjering i 1905. I perioden 1908 til 1936 var han direktør for Det Bergenske Dampskipsselskap.

I 1965 vart det reist en statue til hans minne ved NHH. Statuen står med blikket vend innover mot sentrum av Bergen, der seglskuta som ber namnet hans har heimehamna si.

TIDLIGARE LEHMKUHLFØRELESINGAR