Velstand 2.0: Verdiskapende næringsliv

Les Olaug Svaras Lehmkuhl-foredrag

Se opptak av forelesningen på NHHs facebook-side

Olaug  Svarva

Olaug Svarva (f. 1957) vart styreleiar i DNB våren 2018.

Før ho byrja i DNB var ho administrerande direktør i Folketrygdefondet frå 2006 til 2018.

Ho har tidligare vore administrerande direktør i Sparebank 1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring, og  finansanalytikar i Carnegie og DNB.

Svarva har vidare erfaring som styremedlem i arbeidsgiverforeninga Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer. Ho har også vore medlem av valkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring frå bedriftsforsamlingar i Telenor, Statoil og Orkla.

Ho har bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole, MBA fra University of Denver og har studert porteføljeforvalting ved NHH Executive.

Les eit intervju med Olaug Svarva på NHH Bulletin

Høgskolens far

Statsråd Kristofer Lehmkuhl (1855-1949) var ein utrøytteleg forkjempar for Noregs handelshøgskole. Kanskje meir enn nokon annan har han æra for at NHH vart oppretta, og heilt til han døydde følgde han verksemda med aldri sviktande interesse. Han er derfor med rette blitt kalla "høgskolens far".

NHH heidrar Kristofer Lehmkuhls minne ved å knytte namnet hans til ei årleg førelesing for studentar, fagstab og inviterte gjester. Førelesinga vert halde så nær Lehmkuhls fødselsdag den 26. september som råd.

Lehmkuhl vart utnemnt til arbeidsminister i Chr. Michelsens regjering i 1905. I perioden 1908 til 1936 var han direktør for Det Bergenske Dampskipsselskap.

I 1965 vart det reist en statue til hans minne ved NHH. Statuen står med blikket vend innover mot sentrum av Bergen, der seglskuta som ber namnet hans har heimehamna si.

TIDLIGARE LEHMKUHLFØRELESINGAR