Ein pluss ein er lik tre - Korleis menneske kan skape fantastiske resultat saman

Korleis motivera folk på riktig måte? Korleis skapa verdiar og resultat som langt overgår summen av det kvar einskild kan skapa?

I årets Lehmkuhl-føredrag vil sjefen for Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen snakke om leiarskap og motivasjon. Korleis bør folk bli sett, leia og motivert? Kva kan organisasjonar og utdanningsinstitusjonar gjere annleis enn i dag? Kort sagt, korleis få ein pluss ein til å blir tre?

Nicolai Tangen

Nicolai Tangen er ansvarleg for forvaltninga av Statens Pensjonsfond utland, inkludert den dagelege drifta og utviklinga av Norges Bank Investment Management.

Han vart leiar for NBIM i september 2020. Han kom frå investeringsfondet AKO Capital der han var CEO, investeringsdirektør og medgrunnleggjar.

Tangen har økonomiutdanning fra Wharton School of Finance, mastergradar i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og i organisasjonspsykologi fra London School of Economics. Han er også tidligere partnar og senioranalytikar for Egerton Capital og aksjeanalytikar for Cazenove & Co.

Høgskolens far

Statsråd Kristofer Lehmkuhl (1855-1949) var ein utrøytteleg forkjempar for Noregs handelshøgskole. Kanskje meir enn nokon annan har han æra for at NHH vart oppretta, og heilt til han døydde følgde han verksemda med aldri sviktande interesse. Han er derfor med rette blitt kalla "høgskolens far".

NHH heidrar Kristofer Lehmkuhls minne ved å knytte namnet hans til ei årleg førelesing for studentar, fagstab og inviterte gjester. Førelesinga vert halde så nær Lehmkuhls fødselsdag den 25. september som råd.

Lehmkuhl vart utnemnt til arbeidsminister i Chr. Michelsens regjering i 1905. I perioden 1908 til 1936 var han direktør for Det Bergenske Dampskipsselskap.

I 1965 vart det reist en statue til hans minne ved NHH. Statuen står med blikket vend innover mot sentrum av Bergen, der seglskuta som ber namnet hans har heimehamna si.

Manuskript frå Lehmkuhlførelesingar i perioden 1958-2018

Nyare førelesingar er tilgjengelege i NHHs Youtubekanal