Business Update

Tema 2021

I år satser vi på en “Business Update” for CFO-er på CFO-Forum. Noen av de beste forskerne fra NHH kommer og gir en smakebit av hva de jobber med. Det er flere ulike tema som blir belyst, alt fra hvordan man kan forutse konkurser til digitalisering og bærekraft. Velkommen!

Program
13.45

Kaffe

14.00

Velkommen

Professor Katarina Kaarbøe, Leder av programkomiteen, NHH

14.10

Hvorfor nøkkeltallene du lærte på skolen er feil

Professor Finn Kinserdal, NHH og PhD-student Ibrahim Pelja, NHH

14.45

Hva er et økosystem og hvorfor bry seg?

Professor Lasse Lien, NHH

15.20

Hva skal vi med økonomifunksjonen i fremtiden?

Professor Katarina Kaarbøe, NHH og PhD-student Dan-Richard Knudsen, NHH

15.55

KAffe

16.20

Den grønne forbruker

Førsteamanuensis Siv E. Rosendahl Skard, NHH

16.55

realisering av Bærekraft gjennom rapportering

Førsteamanuensis Aksel Mjøs, NHH

17.30-18.30

Mingling og snacks

Om CFO-forum

NHH ønsker å tilrettelegge for en faglig møteplass for CFO-ene i de største bedriftene i Norge; et treffpunkt for akademia og næringslivet der vi presenterer vår forskning og gir en faglig oppdatering på temaer som direkte berører CFO-rollen og CFO-ers ansvarsområde. Sentralt for oss er at dette skjer i dialog og med innspill fra næringslivsrepresentantene.

Kontaktpersoner