Visit from the Tax commission of Høyre

Foto: Ingunn Gjærde
Foto: Ingunn Gjærde

30 May 2022 15:59

Visit from the Tax commission of Høyre

The Tax commission of Høyre, the Norwegian Conservative Party, visited NHH on 20 May.

Utvalget består av ni medlemmer, herunder Tina Bru, Mahmoud Farahmand, Heidi Nordby Lunde og Helge Orten som er medlemmer av Finanskomiteen på Stortinget. Orten leder utvalget og er utdannet siviløkonom fra NHH.

Med i delegasjonen var også de tidligere NHH-studentene, Håkon Block Vagle og Tore Vamraak. Vamraak er tidligere statssekretær i FIN og Vagle er finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Delegasjonen fra Høyre fikk et fulldags program med bidrag både fra Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for finans. Blant temaene som ble belyst var fritaksmetoden og aksjonærmodellen, bolig- og eiendomsbeskatning, grønn skatteveksling, grunnrenten i havbruk, kraftbeskatningen, skatt og kapitaltilgang og formuesskatten.