Vestlandet sammen om hydrogenprosjekt

Industrirådsmøtet i Energiomstilling Vest. F.v: Malin Arve (NHH), Elin Sjødin Drange (Bergen Kommune), Jens Kristian Fosse (HVL), Rigmor Fardal (Forskningsrådet), Arne Andreas Riisnes (Eviny), Gunnar Eskeland (NHH), Mark Purkis (Ocean Hyway Cluster), Charlotte G. Krafft (EOV), Endre Bjørndal (NHH), Erik Erdal (Aker Solutions), Tom-Christer Nilsen (Bergen Næringsråd), Gunn Mangerud (UiB), Aksel Mjøs (NHH), Sølve Sondbø (VLFK). Foto: Hallvard Lyssand
Industrirådsmøtet i Energiomstilling Vest. F.v: Malin Arve (NHH), Elin Sjødin Drange (Bergen Kommune), Jens Kristian Fosse (HVL), Rigmor Fardal (Forskningsrådet), Arne Andreas Riisnes (Eviny), Gunnar Eskeland (NHH), Mark Purkis (Ocean Hyway Cluster), Charlotte G. Krafft (EOV), Endre Bjørndal (NHH), Erik Erdal (Aker Solutions), Tom-Christer Nilsen (Bergen Næringsråd), Gunn Mangerud (UiB), Aksel Mjøs (NHH), Sølve Sondbø (VLFK). Foto: Hallvard Lyssand
By Stina Iren Boge

8 October 2021 10:53

Vestlandet sammen om hydrogenprosjekt

– Ved å samarbeide med andre institusjoner og næringslivet styrker vi alle parter, og forener kompetanse for bærekraftig verdiskapning, sier Malin Arve, prorektor for forskning på NHH

Norges handelshøyskole er en av fem FoU-partnere fra Vestland og Rogaland som sammen med næringslivsaktører og klynger har søkt Forskningsrådet om et kapasitetsløft for hydrogen (HyKAP).

Energiomstilling Vest (EOV)

Logo_blaa_EOV.jpg

EOV er en felles tverrfaglig satsning innenfor forskning og utdanning til kunnskaps- og næringsutvikling i regionen innenfor energiomstilling. Kunnskapsklyngen ble opprettet november 2019 av Universitetet i Bergen (UiB), NORCE -Norwegian Research Center AS, Høgskulen på Vestlandet Vest (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

Søknaden var et av temaene for forrige ukes Industrirådsmøtet i Energiomstilling Vest (EOV) på NHH, hvor prorektor for forskning, Malin Arve, var til stede og ønsket rådet velkommen.  

– Strategien vår har utgangspunkt i at vi står overfor store samfunnsutfordringer, hvor målet er frembringe kunnskap slik at samfunnet kan møte disse utfordringene. Ved å samarbeide med andre institusjoner og næringslivet styrker vi alle parter, og forener kompetanse for bærekraftig verdiskapning, sier Arve.

Kunnskap og kompetanse for næringslivet

Forskningsrådets mål med det seksårige prosjektet kapasitetsløft er å utvikle kunnskap og bygge kapasitet og forskningskompetanse for verdiskaping og omstilling/nyskapning i regionalt nærings- og arbeidsliv.

– Vi må forsikre oss om at næringslivet har den kunnskapen de trenger for å håndtere utfordringene knyttet til hydrogen. Det finnes flerfoldige hydrogenprosjekt, men foreløpig med lite håndfaste resultater. Denne barrieren forsøker vi å fjerne, forklarer førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Velaug Myrseth Oltedal.

Prosjektet skal sikre langvarig kapasitet for næringslivet gjennom grunnutdanning og kurs, forskning på produksjon, lagring og hydrogenverdikjeder, og et system for samarbeid og mobilitet mellom FoU og næringsliv.

–  Vi ønsker å legge til rette for samhandling og mobilitet mellom forskning og næringsliv. Slik sikrer vi at de nyeste forskningsresultatene blir formidlet til - og brukt av næringslivet, og samtidig at næringslivet kan melde sine behov til forskningsmiljøene, avslutter Oltedal.

Søknaden til HyKAP er forventet behandlet i Forskningsrådet i slutten av desember 2021.