Raushet som ledelsesfilosofi

13 April 2016 14:23

(updated: 13 April 2016 14:35)

Raushet som ledelsesfilosofi

Forrige uke arrangerte FOCUS en workshop i NARFs lokaler Oslo med bedriftssamarbeidspartnere og NHH-forskere. Temaet var ledelse av medarbeidere i komplekse organisasjoner.

Gjennom foredrag og debatter om ledelse i komplekse organisasjoner, ønsker forskerne i FOCUS-programmet ved NHH å utfordre konvensjonell innsikt om ledelse.

Postdoktor Therese Sverdup, Institutt for strategi og ledelse.
Postdoktor Therese Sverdup
Daglig leder i Deloitte, Aase Aamdal Lundgaard.
Ledelse av kunnskapsmedarbeidere i komplekse organisasjoner. Foredragsholder var partner og daglig leder i Deloitte, Aase Aamdal Lundgaard.
Stipendiat Monica Rydland, Institutt for strategi og ledelse.
Stipendiat Monica Rydland, Institutt for strategi og ledelse.

Om FOCUS (Future-Oriented Corporate Solutions):

FOCUS er et bredt, bedriftsrettet forskningsprogram som skal ta utgangspunkt i bedriftenes behov for å utvikle strategier og finansiering for bærekraftig vekst, sikre styring og fleksibilitet i enhetene og bevare en slank organisasjon som kan tiltrekke seg en kompetent og flerkulturell stab.

Målet er å utvikle ny kunnskap om fremtidsrettede organisatoriske løsninger gjennom en flerfaglig tilnærming i samarbeid med våre næringslivspartnere.

Vi skal kartlegge, analysere og vurdere ulike modeller for:

  • Vekst og verdiskaping gjennom internasjonalisering
  • Virksomhetsstyring gjennom mer dynamiske tilnærminger
  • Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
  • Utvikling av endringskapasitet i organisasjoner

TEMA 1: Vekst og verdiskapning gjennom internasjonalisering
TEMA 2: Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
TEMA 3: Virksomhetsstyring gjennom mer dynamiske tilnærminger
TEMA 4: Utvikling av endringskapasitet