Berit Sund

Adjunct Associate Professor Berit Sund

E-mail
S10768@nhh.no
Telephone
+47 55 95 94 99
Department
Strategy and Management
Centre
Focus
Office
D321
Expertise
Organisation and Management Leadership Culturally adapted leadership International business Diversity

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Sund, Berit; Nesse, Synnøve Emosjonsregulering i ledelse på tvers av organisatoriske og nasjonale grenser Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (05); page 52 - 60; 2018
Sund, Berit; Lines, Rune When Leadership Leads to Loathing: The Effect of Culturally (In)Congruent Leadership on Employee Contempt and Voluntary Work Behaviors The Journal of Values Based Leadership Volume 10 (2) (21 pages); 2017
Lines, Rune; Sund, Berit Ledelse og diversitet: Felles visjoner versus individuell tilpasning : Beta. Scandinavian Journal of Business Research Volume 30 (1); page 42 - 63; 2016
Sund, Berit Just an illusion of equality? The gender diversity paradox in Norway Beta. Scandinavian Journal of Business Research Volume 29 (2); page 157 - 183; 2015
More publications in Cristin