Kjetil Sudmann Larssen

Head of Section Kjetil Sudmann Larssen

E-mail
Kjetil.Larssen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 97 15
Department
Section for Educational Quality
Office
S201
Areas
Overall responsibility for all section tasks