Trang Quynh Vu

PhD Candidate Trang Quynh Vu

E-mail
Trang.Vu@nhh.no
Telephone
+47 55 95 98 76
Department
Finance
Office
C608