Karl Rolf Pedersen

Emeritus Karl Rolf Pedersen

E-mail
Karl.Pedersen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 92 56
Department
Economics
Office
E242
Expertise
Tax and Public Economics Development Economics Cost-benefit analysis

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Pedersen, Karl R. The Samaritan's Dilemma and the Effectiveness of Development Aid International Tax and Public Finance Volume 8 (5/6); page 693 - 703; 2001
Bjorvatn, Kjetil; Tungodden, Bertil; Hagen, Rune Jansen; Pedersen, Karl Rolf Befolkningsvekst og fattigdom Fordeling og vekst i fattige land; page 323 - 339; 1999
Bjorvatn, Kjetil; Torsvik, Gaute; Hagen, Rune Jansen; Pedersen, Karl Rolf Økonomiske institusjoner i fattige land Fordeling og vekst i fattige land; page 167 - 177; 1999
Tungodden, Bertil; Sørensen, Erik Øiolf; Hagen, Rune Jansen; Pedersen, Karl Rolf Sultkatastrofer og nødhjelp Fordeling og vekst i fattige land; page 145 - 164; 1999
More publications in Cristin

TEACHING AREAS

Challenges for the welfare state