Birthe Kåfjord Lange

Associate Professor Birthe Kåfjord Lange

E-mail
Birthe.Lange@nhh.no
Telephone
+47 55 95 96 82
Department
Strategy and Management

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Rydland, Monica; Lange, Birthe Kåfjord Fit for change? En kvalitativ studie av hvordan lederes fortolkning av uforutsigbare omgivelser påvirker deres handlingsrom og evne til å bygge kapasitet for strategisk endring HR i møte med det nye arbeidslivet; page 43 - 67; 2023
Lange, Birthe Kåfjord; Fjell, Solfrid Mykland Leders handlingsrom i konflikthåndtering HR i møte med det nye arbeidslivet; page 171 - 193; 2023
Næss, Hans Erik; Lange, Birthe Kåfjord Developing organisational ambidexterity in sport organisations? A qualitative study of a mentor programme for young leaders European Journal for Sport and Society (EJSS) (19 pages); 2022
Lange, Birthe Kåfjord; Rydland, Monica Krise – håndbrekk eller brekkstang for strategisk endring? Magma forskning og viten (3); page 80 - 86; 2021
More publications in Cristin