How technology can create extraordinary teams

Abstract:

Digitalisering stiller nye krav til bedrifters realisering av strategi, markedsstabilitet og evne til omstilling. Mens roboter overtar flere typer jobber, ser det ut til at det er langt frem til de kan overta den type ideutveksling, kunnskapsgenerering og innovasjon som skjer mellom mennesker i samspill. Det å skape gode team trekkes derfor frem som kanskje det viktigste konkurransefortrinn, men få lykkes med få dette til. Samspill mellom mennesker er komplisert, og for å utvikle team er det nødvendig å forstå teamets dynamikk og hvordan den svarer til kontekstens krav. 
Prosjektet operativ ledelse ble initiert på bakgrunn av funnene i Gjørvrapporten og har en todelt målsetting: Identifisere de viktigste faktorene for å skape høyytelsesteam og hvordan kan vi bruke sensorteknologi for å måle teamets dynamikk.