Vekst i et nedstengt marked

The HUB samtalen er en digital samtalearena hvor et sentralt tema eller en business-problemstilling presenteres som oppspill til diskusjon mellom The HUB medlemmer. Samtalen modereres av en fagperson fra forskningssenteret Digital Innovations for sustainable Growth (DIG). Målet med samtalen er å få frem andre og nye perspektiver på problemet og derigjennom bedre forståelse av problemstillingen.

This events is in Norwegian and only for The HUB members.

MELD DEG PÅ I EVENTBRITE

Digital Transformation Hub