Endring & organisasjonslæring: fornuft eller følelser?

Bakgrunn

Radikale endringer kan være en kilde til tvil og usikkerhet. Tidligere studier har vist hvordan slike ubehagelige følelser kan være et hinder for endring. Ledere har derfor blitt anbefalt å regulere sine følelser.

Samtidig vet vi at  følelser – både behagelige og ubehagelige – kan være en viktig ressurs for team og organisasjoner. Frykt kan gjøre oss oppmerksomme på trusler, sinne kan lede til proaktiv atferd, og engstelse kan gi økt innsats.

Følelser er et tveegget sverd – som både kan utgjøre en hindring og en ressurs i endringsprosesser.

I denne workshoppen ser vi nærmere på hvordan ledere kan forholde seg til egne og medarbeideres følelser. Vår forskning tyder på at følelser ikke alltid bør reguleres. Tvert imot bør de i noen tilfeller løftes frem, da de kan bidra til læring som ledere kan bruke for å forbedre rutiner og samarbeid i sine organisasjoner.

This events is in Norwegian and only for The HUB members.

Meld deg på i Eventbrite

RaCE web page

Program

11.30: Registrering og enkel bevertning

12.00: Velkommen til workshop

 • Felles oppvarming
 • «Hvordan ubehagelige følelser kan bidra til organisasjonslæring»
  Innlegg fra forskningen v/Marius Jones
 • «Bruk av ‘ventilen’ på jobb»
  v/Jacob Mørch, gründer og daglig leder og Christer Dalsbøe, gründer og kommersielt ansvarlig, begge fra Braver

13.15: Mingling (20 min. pause)

 • «Langsomme intuitive beslutningsprosesser»
  Innlegg fra forskning v/Thora Lou
 • «Min kilde til utholdenhet»
  innlegg fra forskning v/Thora Lou
 • Diskusjon og utforsking
 • Avsluttende refleksjoner

15.00: Takk for i dag!