Vårkonferansen 2018

Tema for konferansen

Med bærekraftbegrepet som utgangspunkt tar Vårkonferansen 2018 et dypdykk i flere av landets viktigste næringer og sektorer.

Første del tar for seg to av Norges viktigste næringer: energi og sjømat. Begge næringene har store klima- og miljøutfordringer som krever omstilling. Klarer vi å bli renere og samtidig forbli rike?

Andre del av Vårkonferansen tar for seg arbeidslivet og de dramatiske endringene som følger av ny teknologi, økt mangfold og stadig flere eldre. Mange spår et tøffere arbeidsliv med økt bruk av midlertidige ansettelser og større problemer for unge å få jobb. Hvordan skaper vi et bærekraftig arbeidsliv?

Under Vårkonferansen møtes forskning, næringsliv og forvaltning for å ta debatten!

Personlig invitasjon vil bli sendt ut i løpet av februar.

Programkomité

  • Katarina Kaarbøe, NHH (leder)

  • Karen Modesta Olsen, NHH

  • Mette Bjørndal, NHH

  • Gernot Doppelhofer, NHH

  • Tore Hillestad, NHH

  • Svenn-Åge Dahl, SNF

  • Trond Søreide, AFF

  • Ellinor Ryssevik, NHH (koordinator)