Den digitale CFO-ens muligheter og utfordringer

Tema 2019

Digitaliseringen skaper nye muligheter gjennom at vi kan bruke større mengder data og andre typer data til å gjøre analyser. I tillegg er det lettere å bruke realtidsdata. For økonomifunksjonen gir dette store muligheter for å effektivisere en rekke prosesser og til å forbedre beslutninger. Samtidig kan dette føre til både kognitive utfordringer knyttet til håndteringen av enorme informasjonsstrømmer og en fare for falske positive signaler med bruk av stordata.

Vi kommer til å belyse både muligheter for ny styringsinformasjon, styringsindikatorer og bruk av kunstig intelligens i beslutningsprosesser. Men vi kommer også til se på utfordringer som dette skaper og hvordan vi kan håndtere disse.

Program
13.45

Kaffe

14.00

Velkommen

Professor Katarina Kaarbøe, Leder av programkomiteen

14.10

Nye forretningsmodeller – hva innebærer det for økonomifunksjonen?

Professor Tor Wallin Andreassen

14.40

Utfordringer med å innovere mens man produserer

Professor Inger G. Stensaker

15.10

Digitalization – the end of the finance function?

Associate Professor Martin Carlsson-Wall, Handelshögskolan i Stockholm

15.40

kaffe

16.10

Prissetting og kpi-er i en digital tid

Professor Trond Bjørnenak

16.40

Fra manuelle beslutninger til selvforsterkende algoritmer

Karl Ove Aarbu, Analysesjef i Tryg og førsteamanuensis II, NHH

17.10

Er algoritmene de ny frimurerne, som møtes i hemmelige rom?

Professor Øystein Foros, NHH og Professor Erling Hjelmeng, UiO/NHH

17.40-18.00

Oppsummering og diskusjon 

Moderator: Katarina Kaarbøe

18.30

mingling og snacks

Om CFO-forum

NHH ønsker å etablere en faglig møteplass for CFO-ene i de største bedriftene i Norge: CFO Forum. Her ønsker NHH å skape en møteplass mellom akademia og næringslivet, presentere vår forskning og gi en faglig oppdatering på temaer som direkte berører CFO-rollen og CFO sitt ansvarsområde. Sentralt for oss er at dette skjer i en dialog og med tilbakespill fra næringslivsrepresentantene.

Kontaktpersoner

Partner

EY_logo_150px.jpg