Åpenhetsloven

Om foredraget

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Den setter krav til hvordan bedrifter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, i leverandørkjeder og hos forretningspartnere. Virksomhetene pålegges blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere om disse.

Ved forespørsel fra allmennheten skal bedrifter gi informasjon om hvordan de arbeider for å håndtere negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven vil omfatte nærmere 9000 norske virksomheter direkte.

Foredrag med seniorrådgiver Therese Jebsen og daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt, begge Raftostiftelsen og førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen ved NHH.

PROGRAM

14.15: Registrering, kaffe og te

14.35: Velkommen til Raftohuset - bakgrunn for åpenhetsloven

Seniorrådgiver Therese Jebsen, Raftostiftelsen
Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt, Raftostifelsen

14.55: Hva betyr loven for næringslivet?

Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH

15.15: Diskusjon og spørsmål

15.45: Slutt

Påmelding

Registrer deg her

Om foredragsholderne

Jostein Hole Kobbeltvedt har fra 2016 vært daglig leder i Rafto-stiftelsen. Han har en lang og bred erfaring med menneskerettighetsarbeid internasjonalt, blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp hvor han har jobbet som utviklingspolitisk rådgiver og hatt ulike lederstillinger. 

Therese Jebsen er seniorrådgiver med ansvar for koordinering av arbeid relatert til næringsliv og menneskerettigheter. Jebsen ble kåret til årets NHH Alumn 2021.

Therese Jebsen kåret til årets NHH-alumn

– Jeg er utrolig takknemlig, stolt og rørt på vegne av meg selv og Raftostiftelsen. Jebsen er leder for stiftelsens næringsliv - og menneskerettighetsprogram.

Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH, har deltatt i utvalget som har abeidet frem det nye lovforslaget til Åpenhetsloven.

Kaffe/te og enkel servering

Bilde av Raftohuset i Bergen. Foto: NHH
Raftohuset i Bergen ligger på Menneskerettighetenes Plass 1 rett bak Muséhagen / Universitetet i Bergen på Nygårdshøyden. Foto: NHH