Erasmus+ Staff Mobility

Det finst to typar Staff Mobility: teaching og training, men denne presentasjonen vil berre fokusera på training.

Administrativt tilsette kan få Erasmus+ stipend når dei deltek på blant anna staff training week, workshops, treningskurs, seminarar eller språkkurs ved eit av universiteta i Erasmus+ sambandet.

Du vil få høve til å læra om kva du kan få støtte til, korleis du søkjer og alt anna du treng å vita for å dra på Staff Mobility. Presentasjonen vil vera på norsk.

Tilsette kan lesa meir om programmet på førehand på Paraplyen-sida for tilsettmobilitet