Lansering av Maritim ordbok

Program

 

13.00

Velkommen
Gisle Andersen, NHH; Magnar Brekke, NHH

13.05

Norsk maritim ordbok – bakgrunn og historikk, og om romanen «Tråler»
Ellinor Kolstad, oversetter

13.15

Terminologi i nasjonal språkpolitisk sammenheng
Åse Wetås, direktør i Språkrådet

13.25

Terminologiens plass i Språksamlingane ved Universitetet i Bergen
Peder Gammeltoft, leder for Språksamlingane ved UIB

13.30

Maritim ordbok – nettside og søking i termbase
Gisle Andersen, professor ved Norges Handelshøyskole

13.45

Musikalsk innslag: Je crois entendre encore fra Perlefiskerne (G. Bizét)
Gisle Andersen, tenor; Edvard Askeland, piano

13.50

Pause, servering med maritimt tilsnitt

14.20

Det maritime feltet som skjønnlitterært emne
Forfatter Dag Larsen

14.35

Betydningen av terminologi knyttet til havforskningsfeltet
Kjell Harald Nedreaas, forsker ved Havforskningsinstituttet

14.40

Maritim terminologi ved Standard Norge
Knut Jonassen, Standard Norge

14.50

Det maritime ordtilfang som kulturarv
Hanne Sophie Greve, lagmann ved Gulating lagmannsrett

15.00

Avslutning

 

Informasjon

Maritim ordbok har et stort ordtilfang innenfor kunnskapsfelt som hører naturlig inn under den marine og maritime sektor. Dette ordtilfanget, som har vært så viktig for utviklingen av vår nasjonale fellesarv og økonomiske vekst, er nå samlet i en fritt tilgjengelig digital ressurs.

Under lanseringen får man høre om arbeidet med å kartlegge og samle navn på fiskearter på norsk, latin, engelsk og en rekke andre språk, termer for fartøy og fiskeredskaper, terminologi knyttet til forskning og oppdrett, og mye annet. Velkommen til en ramsalt feiring av det maritime mangfold, med servering og kulturinnslag.

Les mer om prosjektet Maritim ordbok

 

UiB-emblem500px_gray.png Clarino-logo.png
Språkrådet logo liggende havforskningsinstituttet logo