Ellen Marthinsen Kulset

Førsteamanuensis Ellen Marthinsen Kulset

E-post
Ellen.Kulset@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 40
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Svanstrøm, Tobias; Stenheim, Tonny; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen KAM Disclosure in the Auditor’s Report – A Literature Review Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke; side 357 - 400; 2020
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Ludvigsen, Eivind; Baksaas, Kjell Magne Regnskapsestimater - når er dårlige vurderinger straffbare? Aktuelle temaer i regnskap og revisjon; side 167 - 195; 2020
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Baksaas, Kjell Magne Standardisert elektronisk regnskapsrapportering i Norge: bruk av XBRL Aktuelle temaer i regnskap og revisjon; side 143 - 165; 2020
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen Bruker norske revisorer konsistente og tilstrekkelige stikkprøvestørrelser når de tester ukentlig forekommende kontroller? En teoretisk analyse Aktuelle temaer i regnskap og revisjon; side 223 - 242; 2020
Flere publikasjoner