Ellen Marthinsen Kulset

Associate Professor Ellen Marthinsen Kulset

E-mail
Ellen.Kulset@nhh.no
Telephone
+47 55 95 91 40
Department
Accounting, Auditing and Law
Expertise
Audit Methodology Audit Regulation Audit Education Audit Quality Applied Statistics

BIOGRAPHY

Ellen Kulset has been in her part-time position as associate professor in auditing at NHH since 2013. She holds a master degree in accounting/auditing (MRR) from NHH, is a «Siviløkonom» from NHH (specialization: finance and economics), and she received her PhD degree in Business Economics  from NHH in 2013. She also works part-time at HBV with responsibility for their teaching in the audit discipline.  Ellen has previously worked as an audit manager with KPMG Oslo (Finance Department) and is a State Authorised Public Accountant

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell Internkontroll som virkemiddel for å hindre underslag og svindel på innkjøpsområdet Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse (1); page 47 - 56; 2020
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen Revisors bruk av profesjonelt skjønn i forbindelse med stikkprøvebasert testing av frekvente interne kontroller Trender og utfordringer i regnskap og revisjon; page 151 - 164; 2019
Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen Digitalisering, regnskap og internkontroll - en studie av innkjøpsområdet i seks mellomstore norske bedrifter Trender og utfordringer i regnskap og revisjon; page 89 - 102; 2019
Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Stuart, Iris Auditor-client negotiations over disputed accounting issues: Evidence from one of the Norwegian Big 4 firms International Journal of Auditing (14 pages); 2018
More publications in Cristin