Samhandling i agile team

By Andrea Skar Olsen og Jesper D. Erlandsen

20 January 2020 14:19

Samhandling i agile team

Hvordan foregår samhandlingen i agile team, og hvilke særlige utfordringer kan agil samhandling medføre?

Andrea Skar Olsen og Jesper D. Erlandsen. Private foto
Andrea Skar Olsen og Jesper D. Erlandsen. Private foto

Som en konsekvens av et økt behov for å respondere raskt på stadige endringer, har agilt teamarbeid gradvis blitt en mer utbredt arbeidsform i mange bedrifter.

Ved å innføre agile team kan bedrifter oppnå flere fordeler, som raskere avgjørelser, økt tilpasningsdyktighet og mer tilfredse ansatte.

Samtidig kan implementering av slike team medføre ulike utfordringer og kan kreve omstillinger av bedriftskultur og vaner.

Formålet med vår masterutredning er å få økt innsikt om hvordan samhandlingen i agile team kan foregå, samt rette fokus mot særlige utfordringer slik samhandling kan medføre. På denne måten håper vi å kunne bidra med økt innsikt i hvordan man kan organisere seg for å utnytte de potensielle gevinstene litteraturen peker på at agil samhandling kan ha.

For å studere dette har vi intervjuet medlemmer i et utviklingsteam i en norsk bedrift om hvordan de samhandler. I tillegg har vi observert ulike møteprosesser i bedriften.  

Vi ser at agil samhandling kan foregå på tvers av ulike roller og kompetanseområder i teamet, men også mellom ulike team i avdelingen, gjennom forskjellige typer møter og i kanaler for kommunikasjon.

Fortrinnsvis fremheves god og effektiv kommunikasjon, samt viktigheten av å tilrettelegge prosessen gjennom tilstrekkelig myndighet og klare målsettinger, som betydelige faktorer for samhandlingen i det agile teamet.

Samtidig finner vi at innføring av agile team med begrenset myndighet og ansvar kan virke mot sin hensikt, og i større grad bidra til ineffektivitet samt misnøye blant ansatte. Det eksisterer et stort behov for å klargjøre og formidle ulike rollers ansvarsområder, samt at målsettinger i teamet bør fremstå tydelige.

Vi finner videre at multiple teammedlemskap i agile team kan være en kilde til ineffektivitet som kan påvirke relasjonene blant de ansatte negativt.

Flere blogginnlegg fra Focus-studenter