Verdibasert ledelse i praksis

3 July 2017 20:22

Verdibasert ledelse i praksis

Masteroppgave : Vår masterutredning har undersøkt hva Verdibasert ledelse er og hvordan det kan praktiseres.

Gjennom en casestudie i et IT konsulentselskap, har vi kommet frem til nye innholdsmomenter ved praktiseringen av Verdibasert ledelse.

Studiens hovedfunn avdekker en verdioverensstemmelse som må foreligge mellom organisasjon, leder og ansatte basert på organisasjonens verdisett for evnen til  praktisere Verdibasert Ledelse. På organisasjonsniv har vi funnet viktigheten av å implementere en verdibasert rekrutteringsprosess for øke sannsynligheten for å finne den rette. På ledelsesnivå har vi avdekket en redefinering av leders rolle i organisasjonen, der leder må opptre som en tilrettelegger for sine ansatte. Eksisterende litteratur vier lite oppmerksomhet til de ansatte ved utøvelsen av Verdibasert ledelse. Vi har på bakgrunn av et rikt datasett bestående av 22 dybdeintervjuer av ansatte, der ledelsen omtaler konsulentselskapet som verdibasert, hatt en unik mulighet til å fordype oss i dette. Vårt siste hovedfunn viser til en forsterket effekt av Verdibasert ledelse når de ansatte evner og ønsker å opptre selvstendig. 

Vår masterutredning bidrar med en evidensbasert tilnærming til nye innholdsmomenter i forklaringen av Verdibasert ledelse som ledelsesteori. Med bakgrunn i innholdsmomentene vil masterutredningen bidra til å lukke det eksisterende gapet mellom teori og praksis. Vi håper også vår studie motiverer andre konsulentselskap til å utøve Verdibasert ledelse.

CiBivici: Camilla Solheim Torjusen og Cecilie sæterøy Johansen

Focus blogs