Produktivitet når kontoret flytter hjem

By Andrea Fiskum Graue og Andreas Kalsaas

30 June 2022 10:06

Produktivitet når kontoret flytter hjem

Hva skjer med produktiviteten til de ansatte når de blir tvunget på hjemmekontor? En kvantitativ studie av produktivitetsendringer når samfunnet stengte ned i mars 2020.

Andrea Fiskum Graue og Andreas Kalsaas. privat foto
Andrea Fiskum Graue og Andreas Kalsaas. privat foto

Hjemmekontor er en arbeidsform som virkelig fikk vann på møllen under Covid-19 pandemien, enten man ville eller ikke. Over hele verden ble kontorer stengt og de ansatte sendt hjem. Denne studien hadde som mål å se på hva som ble konsekvensen av ansattes produktivitet da ansatte ble tvunget til å flytte kontorene sin hjem som følge av nedstengningen under Covid-19 pandemien.

Produktivitetsdataene inneholder ansattes objektive målinger på hvor lang tid de har brukt på å løse saker og hvor mange saker de klarer å løse per dag. Avdelingen er observert i litt over ett års periode og inneholder observasjoner fra før og etter nedstengningen av samfunnet under Covid-19 pandemien.

Vi finner gjennom våre analyser en signifikant nedgang i produktivitet når de ansatte ble sendt på hjemmekontor. De ansatte løste færre saker, men brukte like lang tid på hver sak når de måtte jobbe hjemmefra. Videre analyser viste at hvor lang tid de ansatte bruker på hver sak er uavhengig av om de er på hjemmekontor eller ikke.

Dette er et svært interessant funn. Produktivitetsnedgangen på hjemmekontor forklares dermed av andre faktorer enn det faktum at de ansatte jobber hjemmefra. Hvorfor de ansatte får gjort mindre, samtidig som de bruker like lang tid på oppgavene sine er et interessant spørsmål studien reiser.

Veileder: Alexander Madsen Sandvik

More RaCE student blogs