Muligheter og utfordringer i agile team

By Julie Margrethe Gunby og Chanthiya Kandiah.

23 August 2021 13:27

Muligheter og utfordringer i agile team

En kvalitativ casestudie av hvilke sentrale muligheter og utfordringer som kan oppstå i veletablerte agile team, og hvordan læring og kompetanseutvikling av teammedlemmer blir ivaretatt.

Julie Margrethe Gunby og  Chanthiya Kandiah. Privat foto
Julie Margrethe Gunby og Chanthiya Kandiah. Privat foto

En aktuell måte å strukturere medarbeidere er agile team, hvor formålet er å skape fleksibilitet ved å tilpasse problem og løsning kontinuerlig.

Det er en stadig økning av virksomheter som beveger seg fra tradisjonelle arbeidsmetoder til mer agile metodikker. Vi ønsker å bidra med økt innsikt om potensielle fallgruver ved agilt teamarbeid, slik at organisasjoner er forberedt på å imøtekomme disse utfordringene.

I tillegg håper vi våre funn om muligheter kan bidra til å belyse hvorfor agilt teamarbeid kan være verdifullt. Siden læring er sentralt i agile team er det også studert hvordan organisasjoner tilrettelegger for kunnskapsdeling mellom teammedlemmer, og samtidig ivaretar teammedlemmers disiplinære kompetanse.

For å studere dette har vi gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer av teammedlemmer i to utviklingsteam i et nordisk konsulentselskap.

Sentrale muligheter er at teammedlemmer opplever effektiv håndtering av hindringer samt høy intern og individuell autonomi. Tverrfaglig samarbeid gir muligheter som kompetanseoverføring og at alle ressurser er tilgjengelig innad i teamet.

Øvrige sentrale muligheter fra våre funn er knyttet til kommunikasjon, kundefokus og teamorientering.

Sentrale utfordringer som kan oppstå i agile team er omprioriteringer i siste liten fra kunden, og at teamets eksterne autonomi svekkes av kundeinnflytelse.

En annen sentral utfordring er at det skapes en barriere for å kontakte andre teammedlemmer på hjemmekontor, som svekker den uformelle koordineringen i teamet. Følgelig blir teammedlemmer mer låst til rollene sine, jobber mer individuelt og mindre kryssfunksjonelt.

Studien avdekker også hvordan læring og kompetanseutvikling av teammedlemmer blir ivaretatt. I agile team fremgår det som viktig å tilrettelegge for ivaretakelse av disiplinær og støttende kompetanse. Strukturen i organiseringen av medarbeidere, slik at teammedlemmer har et team med faglig tilhørighet i tillegg til prosjektteamet, tilrettelegger for utvikling av disiplinær kompetanse. Innad i prosjektteamet er det fokus på å løse arbeidsoppgavene, der motivet vil være utvikle et produkt for kunden. Læringsprosesser innad i teamet går derfor ut på å tilegne seg kunnskap, for å løse arbeidsoppgaver på en bedre måte.

flere RaCE student-blogginnlegg