Motivasjonsklima

23 January 2017 13:23

(updated: 23 January 2017 13:25)

Motivasjonsklima

Motivasjonsklimaets betydning for endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet i bedriften.

Lene Sollesnes
Lene Sollesnes

in Norwegian

Motivasjonsklimaet i bedriften handler om hvordan de ansatte opplever bedriftens rammer, retningslinjer og insentivsystemer, og hvordan de bør opptre og handle for å oppnå suksess og belønning. Motivasjonsklimaet defineres i to dimensjoner, mestringsklima og prestasjonsklima.

Til forskjell fra tidligere studier om motivasjonsklima som har undersøkt effekter for individuelle prestasjoner og utfall, tar denne studien utgangspunkt i sammenhenger på bedriftsnivå og undersøker hvilken betydning motivasjonsklimaet har for endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet i bedriften.

Denne studien tar utgangspunkt i regnskapsbransjen i Norge. Funnene viser at motivasjonsklimaet er av betydning for endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet i bedriften. Mestringsklima har en positiv sammenheng med endringsvillighet og kreativt klima, mens prestasjonsklima har en positiv sammenheng med lønnsomhet og en negativ sammenheng med kreativt klima. Dette betyr at motivasjonsklimaet bør håndteres av lederen, spesielt dersom bedriften opplever press for endring og omstilling.

Funnene betyr også at ledere i bedrifter under omstilling kan oppleve dilemma i forhold til hvordan de bør prioritere. Dersom de ansatte opplever at bedriften har høyt fokus på lønnsomhet, og at insentivstrukturene støtter resultater heller enn arbeidsprosesser, læring og utvikling, kan endrings- og utviklingsprosesser forsinkes eller hindres. Bedrifter som opplever endringspress vil ha størst mulighet for å lykkes med endringer dersom det legges til rette for mestringsklima.

CiBiViCi: Lene Sollesnes Holum

FOCUS STUDENT BLOGS