Lederbytte i team

23 January 2017 13:16

(updated: 23 January 2017 13:18)

Lederbytte i team

Litteraturen om team er mangelfull når det gjelder forstyrrelser og deres påvirkning.

Cathrine Fjose and Tia Caroline Aksnes
Cathrine Fjose and Tia Caroline Aksnes

in Norwegian

Med et mål om å øke kunnskapen rundt teamforstyrrelser har vi i masterutredningen Lederbytte i team undersøkt effekter av et lederbytte på commitment og sosialt samarbeidsklima, ved å se på studentteam ved NHH. Her refererer commitment og sosialt samarbeidsklima henholdsvis til teammedlemmers tilknytning til teamet og teamets normer for samarbeid. Videre undersøkes hvorvidt en teamkontrakt fra teamets oppstartsfase vil påvirke utviklingen i disse variablene etter et lederbytte. Gjennom hele studien skiller vi mellom teamledere og øvrige teammedlemmer. 

Studiens funn viser at lederbytte har negative følger for teammedlemmer uten lederrolle,  både for utvikling i tilknytning til teamet og i opplevd sosialt samarbeidsklima. Teamkontrakt synes imidlertid å føre til at teammedlemmer i større grad opprettholder sin tilknytning til teamet etter et lederbytte. For teamledere finner vi at teamkontrakt fra tidligere team skaper en mer negativ opplevelse av samarbeidsklimaet i nytt team.

Funnene innebærer praktiske implikasjoner for organisasjoner som benytter teamstrukturer. Det vil være essensielt å forberede håndtering av et lederbytte, og teamkontrakter kan være et nyttig verktøy i møte med slike forstyrrelser. Videre anbefaler vi at samtlige medlemmer av det nye teamet utarbeider en ny teamkontrakt i fellesskap etter et lederbytte. Utredningen bidrar dermed til økt kunnskap om effektivitet i teamarbeid, ved ny forståelse for påvirkning av og tilpasning til teamforstyrrelser.

CIBIVICI: CATHRINE FJOSE AND TIA CAROLINE AKSNES

FOCUS STUDENT BLOGS