Hvordan overbeviser entreprenør ulike finansieringskilder?

24 January 2017 11:31

(updated: 24 January 2017 11:32)

Hvordan overbeviser entreprenør ulike finansieringskilder?

I vår oppgave studerer vi to bedrifter fra spillbransjen som begge har erfaring med både å få statlig etablererstøtte og med innhenting av kapital gjennom en online crowdfunding plattform. Vi ville sammenligne disse to finansieringskildene og studere hvordan entreprenøren presenterte sitt prosjekt for å oppnå finansiering fra de to ulike kildene.

Marie Espedal and Karoline Hegreberg
Marie Espedal and Karoline Hegreberg

in Norwegian

Vi studerte både hvordan entreprenøren kommuniserte sine egenskaper for å erverve ressurser og hvordan entreprenøren i etterkant legitimerer mottatte ressurser.

Vi  studie viser at det er store forskjeller i hvordan entreprenørene presenterer seg for å oppnå finansiering i de to systemene. For å overbevise en statlig organisasjon om å bidra med kapital fokuserte bedriftene på å dokumentere hvordan de ville lykkes med prosjektet. På crowdfunding-plattformen fokuserte entreprenørene på å formidle sin identitet som bedrift, mens de la mindre vekt på å presentere planer for utviklingen av prosjektet.  For crowdfunding var legitimeringen av ressursene som ble mottatt spesielt krevende for entreprenøren.  

Her er det vanlig at bidragsyterne gir tilbakemeldinger og stiller spørsmål til entreprenørene/prosjektene de støtter. Dersom entreprenøren ikke svarer på slike spørsmål kan det skade omdømmet til entreprenøren og prosjektet.  I vår studie fant vi at støtte via en Crowdfunding plattform krevede konstant oppdatering slik at bidragsyterne (funders) bel oppdatert på utviklingen i prosjektet.  

Hvordan entreprenøren fremstiller seg kan ha stor innvirkning på forholdet til finansieringskilder. Man må være bevisst på hvilke faktorer man fokuserer på til ulike kilder med ulike forventninger, og i tillegg ikke undervurdere legitimeringsfasen. Spesielt for crowdfunding kan man skape høye forhåpninger under overbevisningsfasen, som man blir nødt til å forsvare i legitimeringsfasen.

CIBIVICI: Marie Espedal and Karoline Hegreberg

FOCUS STUDENT BLOGS