De første fem minuttene - hva har de å si for teamprestasjoner?

21 March 2017 12:07

(updated: 21 March 2017 12:24)

De første fem minuttene - hva har de å si for teamprestasjoner?

Vi har i vår masterutredning undersøkt hvilke aktiviteter som forekommer i teams oppstartsfase, og sett på om disse har en sammenheng med teamprestasjoner.

Rebekka Davidsen og Stine-Marie S. Hegrenes
Rebekka Davidsen og Stine-Marie S. Hegrenes

in Norwegian

Spørsmålet om hvilke faktorer som spiller inn når et team gjør det bra har lenge vært under lupen. Vi ønsket å undersøke om aktiviteter som forekommer i et teams oppstartsfase har sammenheng med teamets resultater.

Vi har studert 58 team ved Norges Handelshøyskole som gjennomførte en øvelse i et Escape Room. Øvelsen går ut på at et team blir låst inne i et rom, og må samarbeide for å løse en rekke gåter. Målet er å løse alle gåtene, og dermed komme seg ut av rommet før det har gått 60 minutter. Dette er oppgaver som på mange måter kan sammenlignes med typiske oppgaver for team i arbeidslivet i dag; de er ustrukturerte og krever ofte en kreativ tilnærming. Vi har fokusert på oppstartsfasen, og har derfor undersøkt de første fem minuttene av øvelsen.

Våre hovedfunn viser at aktiviteter som forekommer i oppstartsfasen kan påvirke teamets innsats og engasjement, og at grad av innsats og engasjement igjen påvirker resultatene. Aktiviteter som relasjonsorientert ledelse, informasjon om forståelse, positiv feedback og etablering av strategi peker seg ut. Vi kan tolke dette som at man kan oppnå økt innsats og engasjement ved å skape relasjoner, trygghet og god stemning i teamet. Når medlemmene i teamet opplever lederen sin som likeverdig, eller at teammedlemmer gir hverandre skryt og oppmuntrende kommentarer, kan følelsen av slik trygghet forankre seg.

Funnene er interessante og kan være av praktisk betydning for alle som benytter team som arbeidsform. I løpet av de første minuttene i et team er det mulig å påvirke hvordan resten av teamarbeidet vil bli, og det kan lønne seg å være bevisst på konkrete aktiviteter man kan gjøre. Vi har gjennom studien vist at team potensielt kan oppnå ønskede resultater ved å satse mer aktivt på økt innsats, og særlig engasjement, blant teamets medlemmer.

CiBiViCI: Rebekka Davidsen og Stine-Marie S. Hegrenes

More RaCE News and Student blogs